Indien u wordt ontruimd uit uw woning, wordt afgesloten van uw energie of uw zorgverzekering wordt beëindigd, is er sprake van een crisissituatie. Zwanenburg & De Heer heeft de ervaring en juridische expertise om snel en adequaat de mogelijkheden te verkennen om deze crisis af te wenden.

man in stress with piggy bank in bad financial situation

Voor aanmelding bij ons is het geen probleem dat u reeds bent aangemeld bij een gemeente voor schuldhulpverlening of dat uw traject bij de gemeente is beëindigd of dat u bent afgewezen voor schuldhulpverlening bij de gemeente of een andere bewindvoerder.

Snelheid is geboden in dergelijke situaties. Het is daarom zeer belangrijk dat u ons zo snel als mogelijk benaderd. Er zal direct een spoed intake met u worden afgenomen om een compleet beeld van uw gehele situatie te krijgen. Zorgt u er daarom ook voor dat u naast alle relevante stukken van de aanzegging tot ontruiming, afsluiting of openbare verkoop, ook documenten klaar heeft liggen van uw andere schuldeisers en gegevens van uw inkomsten en vaste lasten. Al deze gegevens hebben wij nodig om de ontruiming, afsluiting of openbare verkoop te voorkomen.

Procedure

Na het intakegesprek zullen wij direct contact zoeken uw verhuurder, energieleverancier, of zorgverzekeraar om de mogelijkheden voor een tijdelijke oplossing te bespreken. U moet dan denken aan een voorstel van een tijdelijke minimale aflossing van de schuld. Het is daarom ook belangrijk dat naast de crisisinterventie ook zo snel als mogelijk wordt gestart met budgetbeheer.

Indien blijkt dat uw verhuurder, energieleverancier of deurwaarder niet bereid is om mee te werken aan een oplossing, dan kunnen wij via een juridische procedure bij de rechtbank uw verhuurder, energieleverancier of deurwaarder proberen medewerking af te dwingen. Een dergelijke procedure heet een Moratorium. Bij een Moratorium wordt er aan de Rechtbank verzocht dat de eisende partij voor de duur van 6 maanden haar incassotraject verplicht dient stop te zetten zodat Zwanenburg & De Heer de gelegenheid heeft om binnen 6 maanden uw dossier op orde te brengen en de crediteuren een voorstel te doen in het kader van de MSNP.

Mr. Jacqueline de Heer heeft ruime ervaring in het voeren van dergelijke procedures en wij als organisatie de expertise om uw dossier binnen 6 maanden op orde te brengen en tot een voorstel te komen.

Voor het voeren van een dergelijke procedure kan er in een aantal gevallen een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand worden aangevraagd. Of u in aanmerking komt voor deze toevoeging kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor meer informatie over crisisinterventie of om direct een crisissituatie aan te melden, kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 760 47 60.