Budgetbeheer is een afspraak tussen de cliënt en Zwanenburg & De Heer om bij schulden een gedeelte van de administratie uit handen te geven. Uw geld wordt beheerd volgens een vastgesteld budgetplan en dient als ondersteuning voor het uitvoeren van de schuldhulpverlening.

Wij nemen de betalingen van de vaste lasten van u over en reserveren de afloscapaciteit voor de schuldeisers. U dient zelf de betalingen van de andere rekeningen te doen. Dit kunt u makkelijk regelen in uw eigen online dossier bij ons. U kunt uw dossier inzien, betalingen in het systeem zetten en eventueel vragen of taken voor ons achterlaten. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van uw eigen situatie en houdt u grip op uw dossier. Indien u geen gebruik van deze gratis dienst wenst te maken, zullen wij het restant naar u doorstorten zodat u zelf de overige betalingen kunt doen.

Budgetbeheer

Het doen van aangifte van belastingen en/of indienen van kwijtscheldingen valt buiten het budgetbeheer. U blijft daar zelf verantwoordelijk voor. Uiteraard kunnen wij u wel met advies bijstaan.

Voor meer informatie over budgetbeheer kunt u vrijblijvend de brochure aanvragen of downloaden.