Als niet alle crediteuren akkoord gaan met het voorstel in het kader van de MSNP kan Zwanenburg & De Heer in een aantal gevallen een procedure tot een dwangakkoord voor u voeren om via een Rechtbank de weigerachtige crediteuren te dwingen hun medewerking alsnog te verlenen. Als dit op u van toepassing is, zullen wij dit met u bespreken. Anders kunt u aanspraak maken op de wettelijke schuldsanering, de WSNP.

Om een beroep te kunnen doen op de WSNP moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U kunt niet zelf meer uw schulden afbetalen.
  • U heeft geprobeerd uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject (MSNP).
  • In de 5 jaar voor de aanvraag WSNP zijn geen vorderingen ontstaan uit fraude, misdrijf of te kwader trouw.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar niet in de WSNP gezeten.
  • U bent gemotiveerd om de verplichtingen die gelden in de WSNP na te komen.

Zwanenburg & De Heer zal een verzoekschrift voor u opstellen waarin wij aangeven dat het niet is gelukt tot een akkoord in de MSNP te komen. Het verzoekschrift zullen wij met een begeleidend schrijven, waarin staat welke stukken u zelf dient toe te voegen, naar u opsturen. Wij zullen overgaan tot sluiting van uw dossier.

De complete aanvraag dient u bij de Rechtbank in. Als de Rechtbank uw complete aanvraag heeft ontvangen zal er een zittingsdatum worden ingepland. Tijdens deze zitting krijgt u de gelegenheid uw schulden nader toe te lichten. U hoeft zich hierbij niet bij te laten staan door een advocaat. In de meeste gevallen zal de Rechtbank tijdens deze zitting al aangeven of u wordt toegelaten tot de WSNP en wie uw bewindvoerder wordt. Wij hebben geen invloed wie uw WSNP bewindvoerder wordt.