Bewind is een maatregel die bij medische redenen of bij een problematische schuldsituatie door een rechtbank kan worden opgelegd en is vooral bedoeld om u te beschermen.

Indien uw lichamelijke of geestelijke toestand u verhindert uw financiën (tijdelijk) zelf te beheren, kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen om beschermingsbewind uit te laten spreken. Indien u schulden heeft waar u zelf zonder hulp niet meer uitkomt, kunt u schuldenbewind aanvragen.Beschermingsbewind

Schuldenbewind is in principe hetzelfde als beschermingsbewind. Het verschil is de grondslag waarop het bewind wordt uitgesproken. Bij beschermingsbewind wordt het bewind uitgesproken vanwege een medische indicatie terwijl bij schuldenbewind het hebben van een problematische schuldsituatie de grondslag is. Daarnaast wordt het schuldenbewind ingeschreven in het curatele- en bewindregister. Dit is een openbaar register en dient om u te beschermen tegen derden. Het geeft de bewindvoerder de mogelijkheid overeenkomsten die u in de toekomst aangaat te vernietigen.

Het doel van het bewind is het streven naar een stabiele financiële situatie en zelfredzaamheid waarbij de onderbewindgestelde op termijn de mogelijkheid wordt geboden om de eigen financiën weer zelf te regelen. Elke 5 jaar wordt door de Rechtbank beoordeeld of het bewind moet worden voortgezet of dat het bewind opgeheven kan worden. Eventueel bestaat de mogelijkheid om zelf de rechtbank te verzoeken het bewind tussentijds op te heffen.

Nadat de Kantonrechter het bewind heeft uitgesproken, wordt uw inkomen door uw bewindvoerder beheerd en worden uw uitgaven middels een vastgesteld budgetplan geregeld. Uiteraard wordt het budget samen met u vastgesteld op basis van de hoogte van uw inkomen en uw behoeften.

Via uw eigen online dossier kunt u uw eigen gegevens altijd inzien, betalingen klaarzetten en vragen of taken voor de bewindvoerder achterlaten. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van uw eigen situatie en houdt u grip op uw dossier.

Het kan zijn dat u ook te maken heeft met schulden. Een groot misverstand is dat een bewindvoerder direct uw schulden oplost. Dit is NIET zo. Een bewindvoerder is in beginsel geen schuldhulpverlener. In eerste instantie heeft de bewindvoerder tijd nodig om uw inkomsten en uitgaven te stabiliseren. Dit kan enkele maanden duren.

Omdat er in die periode niet of nauwelijks wordt afgelost op uw schulden, zullen deze in verband met rente en kosten verder oplopen. Dit is helaas onvermijdelijk. De bewindvoerder heeft ook geen bevoegdheden om een loonbeslag tegen te gaan of op te heffen. Wel zullen wij toetsen of er niet te hoog beslag wordt gelegd.

In de meeste gevallen hoeft u deze extra kosten niet geheel terug te betalen. Bij een schuldregeling betaalt u over het algemeen slechts een percentage van de gehele vordering. Het restant wordt dan kwijtgescholden. Bij schuldhulpverlening kunt u meer informatie lezen over voorstellen en kwijtschelding.