In deze verklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe en voor welke doeleinden wij deze worden verwerkt. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de AVG.

Indien u zich via deze website bij ons heeft aangemeld om gebruik te willen maken van onze diensten, verzamelen wij uw contactgegevens en worden bewaard zolang u cliënt bij ons bent. Indien u een cliënt relatie met ons aan gaat, verzamelen wij alle gegevens die nodig zijn om het bewind/schuldhulpverlening naar behoren uit te voeren. Indien u inhoudelijke vragen stelt via ons contactformulier, worden naast persoonsgegevens, ook gegevens omtrent de inkomsten, uitgaven en woonsituatie verzameld. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar na opheffen bewind/einde schuldhulpverleningstraject bewaard en daarna verwijderd. U kunt eventueel ook per email aangeven dat u wilt dat de gegevens per direct worden verwijderd. Mocht u geen cliënt relatie met ons aan gaan, zullen wij uw gegevens direct verwijderen.

Onze website gebruikt cookies om informatie op te slaan op uw computer, waardoor uw internetvoorkeuren onthouden kunnen worden. Bij een volgend bezoek op onze website worden deze bestanden gebruikt om onze website zo goed mogelijk in te richten op basis van de voorkeuren van onze websitebezoekers. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer u wenst dat cookies verzonden worden. Wanneer u de mogelijkheid tot het gebruik maken van cookies heeft uitgeschakeld, kan het zijn dat sommige functies en services op onze website niet goed werken.

Zwanenburg en De Heer doet alles wat in haar vermogen ligt om de privacy van alle persoonsgegevens te waarborgen. Hiertoe zijn procedurele en technische maatregelen genomen. De aan ons ter beschikking gestelde privacy gegevens worden opgeslagen in de Cloud. Onze software leverancier heeft procedurele en technische maatregelen genomen, om te garanderen dat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd zijn.

Zwanenburg en De Heer houdt zich het recht voor deze privacy verklaring te wijzigen. Voortgezet verbruik van onze website betekent dat u akkoord gaat met de wijziging. U wordt geadviseerd de privacy verklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met ons kantoor.